Close

Police Stations

S. No. Thana/Chauki Landline No. Mobile no
1 Thana Ajak 07644-234997 7049156435
2 Thana Bajag 07645-270270 9479995155
3 Thana Kotwali Dindori 07644-234037 7049143571
4 Thana Karanjiya 07645-266523 7587617248
5 Thana Mehandwani 07640-263458 7049143541
6 Thana Samnapur 07645-267237 7587620372
7 Thana Gadasarai 07645-235374 7049143723
8 Thana Shahpura 07640-230231 7049143705
9 Thana Shahpura 07644-269452 7587617236
10 Mahila Thana 7049143544
11 Thana Yatayat 7049143565
12 Chauki Vikrampur 07644-264259 7049143509
13 Chauki Gopalpur 7587620400
14 Chauki Amarpur 07645-265596 7049143669
15 Chauki Bichhiya 07640-261431 7049143543